Katalog tlocrta

Prizemnice

Klikom na slike montažnih kuća otvorite pripadajući tlocrt:
Šifra montažne kuće: MK1

MK1

Šifra montažne kuće: MK2

MK2

Šifra montažne kuće: MK3

MK3

Šifra montažne kuće: MK4

MK4

Šifra montažne kuće: MK5

MK5

Šifra montažne kuće: MK6

MK6

Šifra montažne kuće: MK7

MK7

Šifra montažne kuće: MK8

MK8

Šifra montažne kuće: MK9

MK9

Šifra montažne kuće: MK10

MK10

Šifra montažne kuće: MK11

MK11

Šifra montažne kuće: MK12

MK12

Šifra montažne kuće: MK13

MK13

Šifra montažne kuće: MK14

MK14

Šifra montažne kuće: MK15

MK15

Šifra montažne kuće: MK16 (medium)

MK16

Šifra montažne kuće: MK17 (standard)

MK13

Šifra montažne kuće: MK18 (comfort)

MK18

Šifra montažne kuće: MK19 (entry)

MK19

Šifra montažne kuće: MK20 (simple)

MK20

Prizemnica - duplexŠifra montažne kuće: MK27 (duplex)

MK27 (duplex)